返回列表 回復 發帖

22813

Mumbai, 16. oktober (IBNS) Reliance Industries Limited (RIL) på lørdag rapportert sine finansielle resultater for? Kvartal / halvår? Endte den 30 september 2011.
Høydepunkter i Half Årets ytelse? Omsetningen økte med 36,0 til `164 479 crore (33600000000)? Eksporten økte med 52,2 til `101 872 crore (20800000000)? PBDIT økt med 9,0 til `21 950 crore (4,5 milliarder)
? Resultat før skatt økte med 19,6 til `14 581 crore (3,0 milliarder)? Cash Profit økte med 4,6 til `17 828 crore (3,6 milliarder kroner)? Resultatet økte med 16,3 til `11 364 crore (2,3 milliarder kroner)
? Brutto Refining Margin på 10,nike free sko.1/bbl for kvartalet og 10.2/bbl for halvåret endte 30 september 2011CORPORATE HØYDEPUNKTER? Reliance Industries Limited (RIL) kunngjorde en rikgass og kondensat funn i den aller første brønnen som bores i blokk CY-PR-DWN-2001/3 (CYPR-D6) som ligger på dypt vann Cauvery-Palar bassenget. Blokken med et areal på ca 8600 kvadrat km ble tildelt RIL under anbudsrunde av NELP-III. Dette er en av de leteblokker hvor BP har 30 deltakende interesse.
? Den 30. August 2011, kunngjorde RIL og BP ferdigstillelse av BP? S oppkjøp av en 30 eierandel i 21 olje-og gass produksjonsdelingsavtaler kontrakter (PSC avtaler) at Reliance opererer i India, inkludert de produserende KG-D6 blokken.
Kommenterer resultatene, Mukesh D. Ambani, styreformann og administrerende direktør, Reliance Industries Limited sa: Vår første halvår økonomiske resultater har vært konsekvent??. Økningen i overskuddet ble i stor grad drevet av? Forbedret ytelse i raffinering og petrokjemi virksomhet. ?
Alle våre produksjonsanlegg drives rekordhøy withrefineries oppnå driftsprisene av 110. ? RIL har? Sterk balanse og vedvarende tjene base for å forfølge vekstmuligheter. RIL oppnådde en rekordhøy omsetning for halvåret endte den 30 september 2011 av` 164 479 crore (33600000000),? En økning på? 36,0? På et år- på helårsbasis. ?
Økning i volum utgjorde 3,5 vekst i inntektene? Og høyere priser utgjorde 32,5? Vekst i? Inntekter. Eksporten var høyere med 52,2 på `101 872 crore (20800000000) mot` 66 936 crore i 1H FY10-11.
Høyere oljepris førte til forbruk av råvarer? Øke? Etter? 44,4 til `129 104 crore (26400000000) på et år-til-år basis.Employee kostnader var på` 1.593 crore (325 millioner) for halvåret mot ` 1277 crore.
Andre utgifter? Økt med? 17,3 fra? `7452 crore til?` 8743 crore (? 1,8 milliarder)? Grunn av høyere kraft og drivstoff utgifter og utveksling difference.Operating resultat før andre inntekter? Og avskrivninger? Økt med? 5,5 fra? `18 738 crore til` 19 770 crore (4,0 milliarder kroner). Netto driftsmargin var lavere på 12,0, sammenlignet med 15,nike free run 3,5 i tilsvarende periode foregående år på grunn av basen effekt.
Andre inntekter var høyere på `2.180 crore (445 millioner) mot` 1394 crore på et år til år basis skyldes i hovedsak høyere gjennomsnittlig flytende investments.Depreciation (inkludert tømming og? Amortiseringer) var? Lavere etter? 10.2 på? ` 6164 crore? (? 1,3 milliarder) mot? `6862 crore i? 1H FY 2010-11 på grunn av lavere uttømming kostnad? i? olje &? gass? som følge av overføring av 30 deltakerandel (PI) i 21 blokker til BP.
Rentekostnad var høyere på `1205 crore (246 millioner kroner), mot` 1.083 crore i 1H FY 2010-11 hovedsakelig på grunn av? Høyere valutamarkedet? Forskjell. Dette resulterte i brutto rentekostnader? Er høyere ved? `1481 crore (302 millioner) mot?` 1311 crore? I 1H FY? 2010-11. Renter balanseføres var høyere på `276 crore (56 millioner) mot` 228 crore.
Resultat etter skatt ble `11 364 crore (? 2,3 milliarder) mot?` 9774 crore for? Tilsvarende periode foregående år. Ordinært resultat per aksje (EPS) for halvåret endte den 30 september 2011 var `34.7 (0.70) mot` 29,9 for tilsvarende periode foregående år.
Utestående gjeld? Som 30. september 2011 ble `71 399 crore (? 14,6 milliarder) i forhold til` 67 397 crore som den 31. mars 2011. Net gearing som 30. september 2011 ble 5,4 mot 13,nike free run 3,5 som den 31. mars 2011.
RIL hadde kontanter og kontantekvivalenter på `61 490 crore (12.6 milliarder kroner). Disse var i faste innskudd, sertifikat av innskudd i banker, fond og statlige verdipapirer / obligasjoner. RIL? Netto gjeld tilsvarte 0,2 time annualisert PBDIT for halvåret endte den 30 september 2011.
Netto investeringer mot prosjekter for? Halvåret? Endte den 30 september 2011 var `6691 crore (1,4 milliarder kroner). Imidlertid utgjorde kontantstrøm på grunn av capex for første halvår til `3.533 crore (721 millioner kroner).
Related articles:
返回列表